Wniosek o udostępnianie informacji publicznych

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy Rutka-Tartak w biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez :

  1. wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych organów gminy na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rutka-Tartak
  2. udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak w pokoju nr 4

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnianie może nastąpić niezwłocznie.

Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych gminy. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rutka-Tartak, wywieszenie nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Brzozowska

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Modyfikujący: Alicja Brzozowska

Data modyfikacji: 2006-05-20

Opublikował: Alicja Brzozowska