Oświadczenia majątkowe za 2019 r.

Podstawę prawną dotyczącą oświadczeń i informacji o zatrudnieniu składanych przez radnych, wójta, zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta stanowi art.24h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 713)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Data wytworzenia: 2020-07-13

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Modyfikujący: Alicja Brzozowska

Data modyfikacji: 2020-07-21

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2020-07-13