Rutka-Tartak, 10 maja 2007 rokuBKO.7322-1/05/06/07

                          OBWIESZCZENIE

 

                   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego części wsi Kadaryszki,

w gminie Rutka-TartakNa podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV/145/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku Rady Gminy Rutka-Tartak zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kadaryszki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22 maja 2007 roku do 22 czerwca 2007 roku w siedzibie Urzędu Gminy Rurka-Tartak, ul. 3 Maja 13 w godz. 800 do 1500, pokój Nr 7.

Projekt planu obejmuje działki nr 8/7 i 8/11 położone we wsi Kadaryszki oraz przyległy fragment drogi wojewódzkiej nr 651 Gołdap – Żytkiejmy – Szypliszki – Sejny.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 czerwca 2007 roku w siedzibie Urzędu Gminy Rutka-Tartak o godz. 1400 (sala konferencyjna).

Zgodnie z 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rutka-Tartak, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2007 roku.                                                                                                                                    (-) WÓJT GMINY

                                                                                                                                        RUTKA-TARTAK

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Brzozowska

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2007-05-11

Modyfikujący: Alicja Brzozowska

Data modyfikacji: 2007-05-11

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2007-05-11