Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Zgodnie z zapisami art 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) Wójt Gminy Rutka-Tartak publikuje taryfy za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Rutka-Tartak. 

Załączniki do treści

  • Taryfy_gmina Rutka-Tartak.pdf (PDF, 1,05 MB) Podgląd załącznika

    Decyzja zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rutka-Tartak na okres 3 lat. Decyzja opublikowana na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 4 czerwca 2018 r. Stosownie do art. 24f ust 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia tj. 12 czerwca 2018 r.

  • Taryfy_gmina Wiżajny.pdf (PDF, 1,03 MB) Podgląd załącznika

    Decyzja zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wiżajny i Rutka-Tartak (we wsiach Smolniki, Kleszczówek, Polimonie i Jodoziory), na okres 3 lat. Decyzja opublikowana na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 18 maja 2018 r. Stosownie do art. 24f ust 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia tj. 26 maja 2018 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Żukowski

Data wytworzenia: 2018-05-29

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Modyfikujący: Alicja Brzozowska

Data modyfikacji: 2018-06-14

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2018-05-29