Jednostki pomocnicze  Gminy Rutka-Tartak – sołectwa

Organizację i zakres działania jednostek pomocniczych określa Rada Gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej  określa w szczególności:

 1. nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
 2. zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
 3. organizację i zadania organów jednostek  pomocniczych

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

 • sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
 • rada sołecka , jako organ wspomagający działalność sołtysa.

Kadencja trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.

Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje rada gminy i wójt.

Na terenie gminy znajduje się 27 sołectw, w których funkcje sołtysów w obecnej kadencji pełnią:

 • Baranowo – Konstanty Budziejko
 • Bondziszki – Grzegorz Lubiński
 • Ejszeryszki – Walerian  Szyszkowski
 • Folusz – Halina Szostak
 • Ignatowizna – Jan Wierzchowski
 • Jałowo – Lucyna Konikowska
 • Jasionowo – Tadeusz Anzulewicz
 • Kadaryszki – Krzysztof Brezgieł
 • Kleszczówek - Tadeusz Borkowski
 • Krejwiany – Jan Witkowski
 • Kupowo – Marek Puza
 • Lizdejki – Henryk Grażul
 • Michałówka – Antoni Pruszyński
 • Olszanka – Zbigniew Lutkiewicz
 • Pobondzie – Grzegorz Wierzchowski
 • Polimonie – Henryka Bacewicz
 • Postawele – Bożena Przekop
 • Poszeszupie – Grzegorz Romanowski
 • Poszeszupie Folwark – Jerzy Koloszewski
 • Potopy – Jan Obuchowski
 • Rowele – Teresa Barbara Ołdyńska
 • Rutka-Tartak – Piotr Margiel
 • Sikorowizna- Szymon Minkiewicz
 • Smolnica – Jarosław Kruszniewski
 • Smolniki – Stanisław Pachucki
 • Trzcianka – Mariusz Markowski
 • Wierzbiszki – Andrzej Paciorkowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Żukowski

Data wytworzenia: 2017-03-29

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2006-05-26

Modyfikujący: Alicja Brzozowska

Data modyfikacji: 2019-02-19

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2006-05-26