Informacja o stanie mienia na dzień 01.01.2006 r

 

 

 Nieruchomości stanowiące własność Gminy Rutka-Tartak

 

według ewidencji geodezyjnej – stan na dzień 1 stycznia 2006r.

                                    ( w ha)

 

1.

Powierzchnia ogólna gruntów gminy Rutka-Tartak  

169

 

w tym:

 

1.1

Użytki rolne razem

  45

 

w tym:

 

 

grunty orne

  30

 

Łąki

   5

 

pastwiska trwałe

   8

 

grunty rolne zabudowane

   2

1.2

Lasy

   2

1.3

Grunty zabudowane i zurbanizowane

121

 

w tym :

 

 

inne tereny zabudowane i przemysłowe

   4

 

tereny rekreacyjno wypoczynkowe

 10

 

Drogi

106

 

użytki kopalne

   1

1.4

Nieużytki

   1

 

            Majątek Gminy Rutka-Tartak  wg. stanu na dzień  01.01.2006

 

Rodzaj mienia

Wartość brutto

(zł)

GRUNTY

903 192

BUDYNKI

 

Budynki mieszkalne

9 364

Budynki użytkowe

1 142 909

Szkoły

3 136 618

Obiekty służby zdrowia

854 586

BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHN.

 

 

Drogi

2 433 812

Wodociągi

1 705 854

Stacja uzdatniania wody

252 992

Oczyszczalnie

1 185 450

Chodniki

47 945

Place i parkingi

180 776

Kanalizacja

1 021 537

Studnie

142 042

Boiska

12 848

Ogrodzenia

107 221

Sieć piezometryczna

5 725

Mosty i pomosty

199 168

Pola namiotowe

101 965

Wieże widokowe

14 937

Informacja drogowa i turystyczna

11 953

Wiata przystankowa

5 752

Punkty oświetleniowe

10 928

Pozostałe urządzenia techniczne

228 049

ŚRODKI TRANSPORTOWE

 

Autobus „AUTOSAN”

231 190

Autobus MERCEDES- BENZ

120 000

Koparko Spycharka „Białoruś”

7 714

Ciągnik DT

12 507

Samochody Specjalne

408 719

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

 

51 347

RAZEM

14 547 100

 

                       

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Brzozowska

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2006-05-24

Modyfikujący: Alicja Brzozowska

Data modyfikacji: 2006-05-24

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2006-05-24