Rutka-Tartak, dnia 2006.05.31

                   Na podstawie art.14 pkt 2 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) , na podstawie art.16a ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r.Nr 15,poz.148 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości :

I.

 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych  nieposiadających  osobowości prawnej ,podatników, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń  zaległości podatkowych lub rozłożono spłatę na raty z tytułu podatków i opłat lokalnych, oraz podatników podatku rolnego i leśnego  za 2005 rok.

 

LP.  

Imię i Nazwisko      ………………     

Nazwa podatnika 

Wysokość umorzo-

nej kwoty

Przyczyny  umorzenia   

 

1

Krzysztof  Borkowski

 

687,90 zł.

Trudna sytuacja z powodu choroby podatnika

2

 

Jan  Jasionowski

 

210,40

Trudna sytuacja rodzinna

 II

 Pomocy publicznej osobom prawnym i fizycznym nie udzielano.

                                                                                                                    Wójt  Gminy

                                                                                                                       Jan Racis

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Brzozowska

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2006-05-25

Modyfikujący: Alicja Brzozowska

Data modyfikacji: 2006-05-31

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2006-05-25