Analiza Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnym sporządzona została na podstawie sprawozdań złożonych przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Żukowski

Data wytworzenia: 2018-11-08

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2006-05-20

Modyfikujący: Alicja Brzozowska

Data modyfikacji: 2018-11-29

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2006-05-20