Strategia rozwoju Gminy Rutka-Tartak na lata 2016 - 2020+

Strategia rozwoju gminy pomimo, że nie jest dokumentem wymaganym formalnie w świetle obowiązujących przepisów, pełni w gminie rolę podstawowego narzędzia planistycznego, wspólnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, określającego kierunki rozwoju gminy. Strategia ma za zadanie wskazać zaakceptowane przez społeczność lokalną cele rozwoju, ich hierarchię, potencjalne możliwości realizacji tych celów, ewentualnie narzędzia i instrumenty realizacji celów.

Niniejsze opracowanie „Strategia Rozwoju Gminy Rutka – Tartak na lata 2016 - 2020+” uwzględnia efekty realizacji  „Strategii Rozwoju Gminy Rutka – Tartak 2000 – 2015” i wyznacza zasady, obszary i kierunki interwencji polityki rozwoju lokalnego w horyzoncie czasowym niewykraczającym poza okres objęty aktualnie obowiązującą strategią rozwoju województwa podlaskiego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Modyfikujący: Alicja Brzozowska

Data modyfikacji: 2016-10-17

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2016-10-17