Rutka-Tartak,dnia 2005 .12.01

 P.F.III – 31130-1 /05

                                                                                  W Y K A Z

 Na podstawie art.16a ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r.Nr 15,poz.148 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości podatników,

którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych,

oraz podatników podatku rolnego i leśnego.

 

LP.  

Imię i Nazwisko      ………………     

Nazwa podatnika 

Wysokość umorzo-

nej kwoty

Przyczyny  umorzenia    

 

1

Krzysztof  Borkowski

 

687,90 zł.

Trudna sytuacja z powodu choroby podatnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wykaz wywieszono na okres jednego miesiąca od dnia 01grudnia 2005 r do dnia

31 grudnia 2005r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Brzozowska

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2006-05-25

Modyfikujący: Alicja Brzozowska

Data modyfikacji: 2006-05-29

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2006-05-25