Rutka-Tartak, dnia 2004 . 08.30

 P.F.III – 31130-1/04

                                                  W Y K A Z

 Na podstawie art.16a ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r.Nr 15,poz.148 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości podatników,

którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych,

oraz podatników podatku rolnego i leśnego.

 

LP.  

Imię i Nazwisko      ………………     

Nazwa podatnika 

Wysokość umorzo-

nej kwoty

Przyczyny  umorzenia   

 

1

GOMO HOUT BV.Spółka z.o.o

Romanowscy

5.813,60 zł.

Trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wywieszono na okres jednego miesiąca od dnia 01 września 2004r do dnia

30 września 2004r.

 

 

                                                                                                  Rutka-Tartak,dnia 2004 .10.18

 

 P.F.III – 31130-2/04

                                                  W Y K A Z

 Na podstawie art.16a ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r.Nr 15,poz.148 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości podatników,

którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych,

oraz podatników podatku rolnego i leśnego.

 

LP.  

Imię i Nazwisko      ………………     

Nazwa podatnika 

Wysokość umorzo-

nej kwoty

Przyczyny  umorzenia   

 

1

Krystyna i Romuald

Romanowscy

156,70 zł.

Trudna sytuacja finansowa- upadek bydła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wykaz wywieszono na okres jednego miesiąca od dnia 19 października 2004r do dnia

18 listopada 2004r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Brzozowska

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2006-05-25

Modyfikujący: Alicja Brzozowska

Data modyfikacji: 2006-05-25

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2006-05-25