Oświadczenia majątkowe za 2016 r.

Podstawą prawną dotyczącą oświadczeń i informacji o zatrudnieniu składanych przez radnych, wójta, zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta stanowi art.24h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz 446)

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Żukowski

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data modyfikacji: 2017-05-19

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2017-05-19