Podstawą prawną dotyczącą oświadczeń i informacji o zatrudnieniu składanych przez radnych, wójta, zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta stanowi art.24 h i art. 24 j ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203).

Wzór oświadczenia majątkowego określa Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy:

 1. Jan Racis
 2. Daniela Jurewicz 
 3. Anna Wierzchowska
 4. Halina Sokołowska
 5. Marzena Wierzchowska
 6. Bożena Sokołowska
 7. Zofia Jastrzębska
 8. Dariusz Żukowski
 9. Emilia Agata Słowicka
 10. Bernadetta Leszczyńska
 11. Marcin Czyżyk

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Rutka-Tartak:

 1. Andrzej Anuszkiewicz
 2. Grzegorz Boniszewski
 3. Jan Witkowski
 4. Janette Magdalena Olszewska
 5. Janina Kordowska
 6. Jarosław Paulukanis
 7. Justyna Danuta Iżbicka
 8. Kazimierz Anzulewicz
 9. Konstanty Budziejko
 10. Marek Puza
 11. Marek Sieczkowski
 12. Mieczysław Wasilewski
 13. Stanisław Popławski
 14. Tadeusz Anzulewicz
 15. Tomasz Domoradzki

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Brzozowska

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Brzozowska

Data wytworzenia: 2014-05-28

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2014-05-28

Data modyfikacji: 2014-05-28

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2014-05-28