Podstawą prawną dotyczącą oświadczeń i informacji o zatrudnieniu składanych przez radnych, wójta, zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta stanowi art.24 h i art. 24 j ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203).

Wzór oświadczenia majątkowego określa Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Rutka-Tartak 

 1. Jan Racis

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Rutka-Tartak na początek kadencji 2014 - 2018 :

 1. Grzegorz Boniszewski
 2. Piotr Banialis
 3. Konstanty Budziejko
 4. Andrzej Jan Domalewski
 5. Tomasz Domoradzki
 6. Janina Kordowska
 7. Jan Mazalewski
 8. Janette Magdalena Olszewska
 9. Jarosław Paulukanis
 10. Marek Puza
 11. Stanisław Popławski
 12. Szymon Racis
 13. Marek Sieczkowski
 14. Mieczysław Wasilewski
 15. Krzysztof Wojlanis

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Brzozowska

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2015-02-25

Data modyfikacji: 2015-03-17

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2015-02-25