Podstawą prawną dotyczącą oświadczeń i informacji o zatrudnieniu składanych przez radnych, wójta, zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta stanowi art.24 h i art. 24 j ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203).

Wzór oświadczenia majątkowego określa Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Rutka-Tartak oraz  radnych Rady Gminy Rutka-Tartak na koniec kadencji 2010 - 2014 :

 1. Jan Racis
 2. Andrzej Anuszkiewicz
 3. Grzegorz Boniszewski
 4. Jan Witkowski
 5. Janette Magdalena Olszewska
 6. Janina Kordowska
 7. Jarosław Paulukanis
 8. Justyna Danuta Iżbicka
 9. Kazimierz Anzulewicz
 10. Konstanty Budziejko
 11. Marek Puza
 12. Marek Sieczkowski
 13. Mieczysław Wasilewski
 14. Stanisław Popławski
 15. Tadeusz Anzulewicz
 16. Tomasz Domoradzki

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Brzozowska

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Brzozowska

Data wytworzenia: 2014-10-07

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2014-10-07

Data modyfikacji: 2014-10-22

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2014-10-07