Zgodnie z art. 24 j  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym – pracownicy złożyli oświadczenia o zatrudnieniu i działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonków, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Rutka-Tartak o następującej treści:

 

1.      Jan Racis  – Wójt Gminy

Ø       oświadczenie złożone do Wojewody

 

2.      Zofia Jastrzębska – Inspektor w Urzędzie

-     nie prowadzą działalności gospodarczej

-        nie posiadają zawartych umów cywilnoprawnych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi  

      gminy lub gminnymi osobami prawnymi

-     nie zostali zatrudnieni w gminnej jednostce organizacyjnej, związku jednostek organizacyjnych

 

3.      Daniela Jurewicz – Sekretarz Gminy

-   nie prowadzą działalności gospodarczej

-   nie posiadają zawartych umów cywilnoprawnych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi  

    gminy lub gminnymi osobami prawnymi

-   nie zostali zatrudnieni w gminnej jednostce organizacyjnej, związku jednostek organizacyjnych

 

4.      Krzysztof Masłowski – Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Rutce-Tartak

-  nie prowadzą działalności gospodarczej

-  nie posiadają zawartych umów cywilnoprawnych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi

   gminy lub gminnymi osobami prawnymi

-  nie zostali zatrudnieni w gminnej jednostce organizacyjnej, związku jednostek organizacyjnych

 

5.      Krystyna Ołubowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rutce-Tartak

-   nie prowadzą działalności gospodarczej

-   nie posiadają zawartych umów cywilnoprawnych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi 

    gminy lub gminnymi osobami prawnymi

-   nie zostali zatrudnieni w gminnej jednostce organizacyjnej, związku jednostek organizacyjnych

 

6.      Piotr Sinkiewicz – p.o. Kierownika BOSS

-   nie prowadzą działalności gospodarczej

-   nie posiadają zawartych umów cywilnoprawnych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi   

    gminy lub gminnymi osobami prawnymi

-  nie zostali zatrudnieni w gminnej jednostce organizacyjnej, związku jednostek organizacyjnych

 

7.      Bożena Sokołowska – Zastępca Kierownika USC

-  nie prowadzą działalności gospodarczej

-  nie posiadają zawartych umów cywilnoprawnych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi 

   gminy lub gminnymi osobami prawnymi

-        nie zostali zatrudnieni w gminnej jednostce organizacyjnej, związku jednostek organizacyjnych

 

 8.      Halina Sokołowska – p.o. Kierownika GOPS

    -  nie prowadzą działalności gospodarczej

   -  nie posiadają zawartych umów cywilnoprawnych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi 

      gminy lub gminnymi osobami prawnymi

-        nie zostali zatrudnieni w gminnej jednostce organizacyjnej, związku jednostek organizacyjnych

-         

9.      Anna Wierzchowska – Skarbnik Gminy

   - nie prowadzą działalności gospodarczej

   - nie posiadają zawartych umów cywilnoprawnych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi  

     gminy lub gminnymi osobami prawnymi

   - nie zostali zatrudnieni w gminnej jednostce organizacyjnej, związku jednostek organizacyjnych

 

10.   Marzena Wierzchowska – pracownik socjalny

    - nie prowadzą działalności gospodarczej

   - nie posiadają zawartych umów cywilnoprawnych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi

     gminy lub gminnymi osobami prawnymi

- nie zostali zatrudnieni w gminnej jednostce organizacyjnej, związku jednostek organizacyjnych

          

 

Zgodnie z art. 24 j  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym - radni złożyli oświadczenia o zatrudnieniu i działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonków, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Rutka-Tartak o następującej treści:

 

1.      Andrzej Anuszkiewicz – Przewodniczący Rady

Ø       oświadczenie złożone do Wojewody

 

2.      Kazimierz Anzulewicz - radny

-     nie prowadzą działalności gospodarczej

-        nie posiadają zawartych umów cywilnoprawnych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi  

      gminy lub gminnymi osobami prawnymi

-     nie zostali zatrudnieni w gminnej jednostce organizacyjnej, związku jednostek organizacyjnych

 

3.      Tadeusz Anzulewicz- radny

-   nie prowadzą działalności gospodarczej

-   nie posiadają zawartych umów cywilnoprawnych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi  

    gminy lub gminnymi osobami prawnymi

-   nie zostali zatrudnieni w gminnej jednostce organizacyjnej, związku jednostek organizacyjnych

 

4.      Zdzisław Barwicki- radny

-  nie prowadzą działalności gospodarczej

-  nie posiadają zawartych umów cywilnoprawnych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi

   gminy lub gminnymi osobami prawnymi

-  nie zostali zatrudnieni w gminnej jednostce organizacyjnej, związku jednostek organizacyjnych

 

5.      Jarosław Biłbak - radny

-   nie prowadzą działalności gospodarczej

-   nie posiadają zawartych umów cywilnoprawnych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi 

    gminy lub gminnymi osobami prawnymi

-   nie zostali zatrudnieni w gminnej jednostce organizacyjnej, związku jednostek organizacyjnych

 

6.      Tomasz Domoradzki- radny

-   nie prowadzą działalności gospodarczej

-   nie posiadają zawartych umów cywilnoprawnych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi   

    gminy lub gminnymi osobami prawnymi

-  nie zostali zatrudnieni w gminnej jednostce organizacyjnej, związku jednostek organizacyjnych

 

7.      Anna Kleszczewska- radna

-  nie prowadzą działalności gospodarczej

-  nie posiadają zawartych umów cywilnoprawnych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi 

   gminy lub gminnymi osobami prawnymi

-        nie zostali zatrudnieni w gminnej jednostce organizacyjnej, związku jednostek organizacyjnych

 

 8.      Stanisław Krzywicki – Wiceprzewodniczący Rady

    -  nie prowadzą działalności gospodarczej

   -  nie posiadają zawartych umów cywilnoprawnych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi 

      gminy lub gminnymi osobami prawnymi

-        nie zostali zatrudnieni w gminnej jednostce organizacyjnej, związku jednostek organizacyjnych

-         

9.      Jan Mazalewski - radny

   - nie prowadzą działalności gospodarczej

   - nie posiadają zawartych umów cywilnoprawnych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi  

     gminy lub gminnymi osobami prawnymi

   - nie zostali zatrudnieni w gminnej jednostce organizacyjnej, związku jednostek organizacyjnych

 

10.   Stanisław Popławski – Wiceprzewodniczący Rady

    - nie prowadzą działalności gospodarczej

   - nie posiadają zawartych umów cywilnoprawnych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi

     gminy lub gminnymi osobami prawnymi

- nie zostali zatrudnieni w gminnej jednostce organizacyjnej, związku jednostek organizacyjnych

          

11.  Grzegorz Radzewicz – radny

- nie prowadzą działalności gospodarczej

- nie posiadają zawartych umów cywilnoprawnych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi  

  gminy lub gminnymi osobami prawnymi

- nie zostali zatrudnieni w gminnej jednostce organizacyjnej, związku jednostek organizacyjnych

 

12.  Beata Szyszko-Anzulewicz – radna

- nie prowadzą działalności gospodarczej

- nie posiadają zawartych umów cywilnoprawnych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi  

  gminy lub gminnymi osobami prawnymi

- nie zostali zatrudnieni w gminnej jednostce organizacyjnej, związku jednostek organizacyjnych

 

13.  Wojciech Szyszkowski– radny

- nie prowadzą działalności gospodarczej

- nie posiadają zawartych umów cywilnoprawnych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi

  gminy lub gminnymi osobami prawnymi

- nie zostali zatrudnieni w gminnej jednostce organizacyjnej, związku jednostek organizacyjnych

 

14.  Marian Świtaj– radny

- nie prowadzą działalności gospodarczej

- nie posiadają zawartych umów cywilnoprawnych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi

  gminy lub gminnymi osobami prawnymi

- nie zostali zatrudnieni w gminnej jednostce organizacyjnej, związku jednostek organizacyjnych

 

15.  Mieczysław Wasilewski – radny

- nie prowadzą działalności gospodarczej

- nie posiadają zawartych umów cywilnoprawnych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi

        gminy lub gminnymi osobami prawnymi

- nie zostali zatrudnieni w gminnej jednostce organizacyjnej, związku jednostek organizacyjnych

 


 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Brzozowska

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2006-07-13

Data modyfikacji: 2006-07-13

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2006-07-13