Podstawą prawną dotyczącą oświadczeń i informacji o zatrudnieniu składanych przez radnych, wójta, zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta stanowi art.24h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz 446)

 

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy:

 1. Jan Racis
 2. Piotr Sinkiewicz
 3. Daniela Staszkiewicz (Jurewicz)
 4. Anna Wierzchowska
 5. Halina Sokołowska
 6. Marzena Wierzchowska
 7. Zofia Jastrzębska
 8. Dariusz Żukowski
 9. Emilia Agata Słowicka
 10. Bernadetta Leszczyńska
 11. Marcin Czyżyk

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Rutka-Tartak:

 1. Grzegorz Boniszewski
 2. Piotr Banialis
 3. Konstanty Budziejko
 4. Andrzej Jan Domalewski
 5. Tomasz Domoradzki
 6. Janina Kordowska
 7. Jan Mazalewski
 8. Janette Magdalena Olszewska
 9. Jarosław Paulukanis
 10. Marek Puza
 11. Stanisław Popławski
 12. Szymon Racis
 13. Marek Sieczkowski
 14. Mieczysław Wasilewski
 15. Krzysztof Wojlanis

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Brzozowska

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2016-06-28

Data modyfikacji: 2016-06-28

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2016-06-28