Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018

Podstawą prawną dotyczącą oświadczeń i informacji o zatrudnieniu składanych przez radnych, wójta, zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta stanowi art.24 h i art. 24 i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.).

Wzór oświadczenia majątkowego określa Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Żukowski

Data wytworzenia: 2018-10-10

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Modyfikujący: Alicja Brzozowska

Data modyfikacji: 2018-12-11

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2018-10-10