Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Rutce-Tartak

Adres:
         Ul. 3 Maja 13
         16-406 Rutka-Tartak
          tel.
(087) 56-87-256 wew. 36
e-mail:  bos_rutka@poczta.onet.pl

Godziny pracy :
od poniedziałku do piątku: od godz. 7:30 do godz. 15:30

Kierownik – p.o. Piotr Sinkiewicz

Biuro prowadzi obsługę szkół prowadzonych przez Gminę Rutka-Tartak oraz organizuje dowożenie uczniów do szkół.

Do zadań Biura należy w szczególności:

 • prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej, organizowanie wypłat wynagrodzeń oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
 • sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków osobowych,
 • opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych,
 • opracowywanie zbiorczych projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz sprawozdań i informacji z zakresu oświaty i wychowania,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej przez szkoły,
 • prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych i zaopatrzeniowych oraz remontów bieżących szkół,
 • organizowanie dowożenia dzieci do szkół,
 • dokonywanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie szkół,
 • archiwizowanie dokumentacji,
 • prowadzenie spraw pomocy materialnej dla uczniów oraz wypłata stypendium.
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy,

Biuro prowadzi obsługę szkół, w ramach określonych planem finansowym środków finansowych, nie naruszając uprawnień dyrektorów do dysponowania środkami określonymi w planach finansowych poszczególnych szkół.

O Ś W I A T A

 

Gmina Rutka-Tartak jest organem prowadzącym dla dwóch szkół publicznych:

 

 • Szkoła Podstawowa w Rutce-Tartak im. Henryka Sienkiewicza

ul. Szkolna 12, 16-406 Rutka-Tartak

tel. 087 56-87-217

e-mail: sprt@poczta.onet.pl

Dyrektor: Krystyna Ołubowicz

 

 • Gimnazjum Publiczne w Rutce-Tartak

ul. Szkolna 12, 16-406 Rutka-Tartak

tel. 087 56-87-218

e-mail: gimnazjum_rt@wp.pl

Dyrektor: Krzysztof Wojciech Masłowski

 

 

 

Rok szkolny 2005/2006

                                                              UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE W SZKOŁACH

Nazwa szkoły

Liczba uczniów

Liczba dzieci sześcioletnich

Liczba oddziałów szkolnych

Liczba oddziałów przedszkolnych

Liczba nauczycieli wg stopnia awansu
zawodowego (zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze godzin)

Stażysta

Kontra-
ktowy

Miano-
wany

Dyplomo-
wany

Szkoła Podstawowa
w Rutce-Tartak

234

27

11

1

-

4

9

1

Gimnazjum w Rutce-Tartak

103

-

4

-

-

2

6

1

 

                                                                      DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
W bieżącym roku szkolnym do szkół dowozi się z terenu gminy łącznie 155 uczniów.
Dowożenie odbywa się 2 autobusami – Autosan i Mercedes. Ponadto dokonuje się zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dla 68 uczniów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rutka-Tartak

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Brzozowska

Wprowadzający: Alicja Brzozowska

Data wprowadzenia: 2006-05-26

Data modyfikacji: 2006-05-26

Opublikował: Alicja Brzozowska

Data publikacji: 2006-05-26